Strategi

 

Varför lägga upp dessa portföljer!

Grunden för allt detta började 1999 då svenska folket som hade åldern inne fick bestämma över vart 2,5 procent årligen skulle hamna i PPM - systemet och resterande 16 procent förvaltar AP fonderna över. Alla som då gjorde sitt val och frågade de så kallade (proffsen) fick höra att aktier / fonder var väldigt fördelaktigt att ha, så givetvis så hamnade mina/våra - ja i stort sätt hela Sveriges befolknings pengar i aktiefonder. Alla sa att detta var det bästa för att få sina pengar att växa. År 2000 - 2002 gick, och när jag gick in för att titta på mina placeringar sommaren 2003 fick jag en chock! Dom hade minskat i värde, trots allt jag hört att det skulle vara fördelaktigare att ha fonder som innehöll aktier. Detta fick mig att bli riktigt aktiv gällande både PPM samt även min Tjänstepension, även kallad Avtalspension.

Så 2003 drog jag i gång efter jag valt första gången på hösten år 1999 och försökte hitta bra fonder som kunde generera bra avkastningar, kontra risker. Har sedan kört på själv fram till vintern 2007 då några arbetskamrater frågade om jag kunde tänka mig all lägga upp några olika portföljer som jag kunde maila ut till dom. Så 2008-01-01 drogs detta i gång med ett mailutskick i månaden. Detta har nu blivet så stort och omfattande att maila mina arbetskamrater samt vänner att jag fattade beslutet att lägga upp detta på nätet med start 2010-02-28 i stället. Samtidigt är det en egen personlig utveckling även för mig, att låta fler få tips och rekommendationer gällande dessa områden.

Målsättning

Målet med samtliga portföljer är att nå en årlig genomsnittlig avkastning på 10 till 18 procent på sikt. Detta är ett mål, inget löfte! Jag kommer att jobba aktivt med att plocka ut ett mindre antal fonder med duktiga förvaltare, samt fin historik. Men jag är inte rädd för att prova på nya fonder som tillkommer med gämna mellanrum i pensionmyndigheternas PPM. Givetvis så granskar jag dessa innan dom plockas in. Portföljerna innehåller nästan alltid 100 procent aktier, samt att vi alltid i stort sätt ligger i fem fonder i PPM. Maximalt antal fonder som kan väljas med en god spridning. I Avtal-Tjänstepension kan man välja att ha mer en fem fonder. Utifrån detta sätter jag i hopp en väl avvägda portföljer. Portföljerna kan innehålla samma fonder till en viss del.

Portföljer / Risker

Dom olika portföljerna på pensionsakutens sida är ett alternativ för dig som är aktiv och byter fonder kontinuerligt själv. Dessa fonder representerar en högre riskexponering och kan därför kräva mer tillsyn samt aktivitet av dig. Men kan i gengäld leverera en högre avkastning om man väljer att vara en aktiv sparare. När det gäller PPM-Portföljerna så kan man gämnföra detta mot AP7 Såfa, där man ligger om man inte gjort något aktivt val gällande sitt pensionssparande, (2,5 procent av sin årsinkomst)

När det gäller Avtalspensionen -Tjänstepensionen i SAF-LO så hamnar dina pengar i AMF Framtid, traditionell försäkring om du inte gör ett aktivt val. Här trillar det in 4,5 procent av din årsinkomst - lön du avstår, som betalas in enligt gällande kollektivavtal. Gör du inget aktivt val så hamnar dina pengar i AMF Framtid, traditionell försäkring utan åtebetalninsskydd.

Strategi

Den uppnås genom att jag arbetar aktivt med dom PPM-fonder som finns. Samtidigt håller jag mig uppdaterad om dom mest intressanta fonderna som jag tycker. Detsamma gäller Avtalportföljerna. Jag utvärderar fonderna utifrån mina egna metoder och analyser där jag försöker att hitta fonder som kan generera en god avkastning, kontra risker. Till min hjälp går jag igenom vissa olika parametrar samtidigt som jag håller mig uppdaterad om vad som händer i Världen. Allt detta gör jag för att vara så säker som möjligt för att kunna ge så bra rekommendationer - tips som möjligt. I en nedåtgående trend försöker jag att begränsa förluster genom att vikta om till räntebärande placeringar. Avkastningen kan bli både högre och lägre enskilda år. I bland är man tvungen att sälja av en fond med förlust, för att inte förlora ytterligare mer pengar. Att ta igen en förlust genom att höja risken i sitt sparande är ingenting jag sysslar med.

Vilken portfölj har jag valt!

Jag har valt att ligga i dom med störst risk,PPM 1 Trend samt även Fritt val 1 Offensiv i avtalspension och kommer med största säkerhet att göra så fram till pension. När man gör detta, så krävs det självklart att man är aktiv i sitt sparande. En nedgång på cirka 20 procent kan man ta, det tillhör det här spelets regler. För detta är ett spel med vår framtida pensionspengar enligt min mening. En nedgång på 20 procent kräver en uppgång på 25 procent. En 30 procentig nedgång kräver en uppgång på cirka 43 procent. En så kraftig nedgång på -36,2, procent som premiesparfonden (7-AP,soffligarfonden) hade år 2008 kräver en betydligt större uppgång. Denna fond tycker jag har ett högt risktagande när man han lägger alla sina ägg, (pengar i samma korg) Här krävs det en uppgång på cirka 56 procent för att ta igen tappet man hade år 2008.

Fonder Fritt val

Väljer man Fonder Fritt val, Folksam-Lo och tycker det blir för mycket med alla byten, så kan man gå tillbaka till Entrefonslösningen. Detta är en fond som växlar upp med automatik efter individens ålder. Med stigande ålder så viktas dina sparade pengar över till mer räntebärande placeringar. Detta görs för att att säkra upp din framtida pension. För att kunna byta till fonder fritt val är det givetvis ett måste att du valt Folksam som förvaltare och att du i dagläget har fyllt 25 år. Väljer du Folksam som ny förvaltare av din Avtalspension så hamnar du som alla andra i Entrefonden. Därefter kan du ta ställning och byta till fonder fritt val. Även du som har pensionsinnehav i det så kallade 50% Sverige 50% Världen - kontot, kan givetvis flytta dessa till fonder Fritt val om du fyllt 25 år.

Varför göra ett aktivt val gällande T.e.x - Avtalspension - Tjänstepension och även privat sparande!

Gör man ett aktivt val så kan man välja återbetalningsskydd, efterlevandeskydd. Detta skydd är helt gratis men innebär att du inte får del av de så kallade arvsvinsterna. Men detta efterlevandeskydd /återbetalningsskydd innebär att dina sparade pensionspengar inom avtalspensionen stannar i familjen. T.e.x. Make, maka, sambo, barn, regestrerad partner. " OBS " Kolla upp vad som gäller för just ditt (område) gällande detta. När det gäller PPM går detta återbetalningsskydd i dag ej att teckna. Detta kan man först teckna när man börjar ta ut sina pensionspengar första gången. I dagsläget kostar detta pengar enligt PPM. Hur mycket kan dom ej svara på!

Varför just detta bolag, Folksam!

Helt enkelt för jag tycker att det passar och många med mig. Bolaget Folksam liv har 51 procent, LO och LO-förbunden 49 procent.Vi kan därför vara med och påverka. Vilket fick mig att just mig att välja Folksam-LO gällande min Avtalspension, Tjänstepension. Har du inte detta bolag så kan du byta, flytta dina pengar! "OBS" Ta reda på om du har flytträtt och om det tillkommer eventuella kostnader för att flytta dina pengar.

Copyright © 2008-2024