Statistik

 
 
 
 

Många som förvaltar - inte alla, men dom flesta som tar betalt för att dina pengar PPM-pengar - sparade pengar ska öka i värde räknar inte som som jag gjort nedan, utan räknar bara plus och minus.

På detta sätt får dom helt otroliga avkastningar, som enligt min mening är att lura - ljuga för dig som kund - aktiv sparare!

Låt säga att man har hundra kronor och tappar femtio kronor, då har man femtio kronor kvar. Lägger man till en femtiolapp, ja då har man ju hundra kronor igen. Så här räknar dom flesta PPM-förvaterna sin avkastning, att femtio kronor (procent) plus femtio kronor (procent) blir hundra kronor - vilket jag tycker är helt fel.

Vi ska ju räkna avkastning i procent vilket skulle innebära att hundra kronor, minus femtio kronor = 50 procent kvar av kapitalet. Sedan plussar vi femtiolappen med en uppgång på 50 procent på kapitalet femtio kronor som vi har kvar, vilket innebär att vi då står på sjuttiofem kronor.

Femtio kronor plus en ökning på 50 procent blir tjugofem kronor upp = sjuttiofem kronor har vi efter uppgången på 50 procent. Minus 50 procent kräver en uppgång på hundra procent för att komma tillbaka till startkapitalet på ett hundra kronor. Så här ska man räkna om det ska bli rätt mot dig som kund, aktiv sparare.

Det gäller med andra ord att begränsa nedgångarna när dom kommer, och samtidigt försöka vara med när uppgångarna tar fart för att kapitalet ska öka på sikt, snittet ska bli högre / år.

Här trixas det inte med några siffror för att få till otroliga avkastningar och lura - ljuga för dig som följer Pensionsakutens rekommendationer - tips.

Jag menar att informationen på pensionsakutens sida skall vara och är relevant för dig som sparare och visar hur det egentligen är vid nedgångar, respektive uppgångar på ditt kapital. Här kan du se hur ickeväljarnas fond AP 7 Såfa går under år 2022.

Vid fyllda 56 år så växlar den upp till lite värdepapper vilket tycker jag det är lite väl tidigt att börja säkra upp sin pension. Detta sker automatiskt för dig som har AP7 Såfa och fördelas på detta sätt. Det finns även andra alternativ om du inte vill ha AP7 Såfa och kanske vill säkra upp dina pengar genom att välja några av de andra statliga förvaltningsalternativen.            PPM                                  Avtalspension                      Privat  / Kapital

                                                   Start 2008-01-01                     Start 2010-01-01                    Start 2011-01-01

 
 
                                                  Samtliga portföljer har ett fiktivt startkapital på 100.000 tusen kronor
 
Utveckling
2022
2023
2024
Värde kronor 30/6 - 24 Totalavkastning 31/12 - 23 Snittavkastning / år
PPM 1 Trend
-20.68%
+17.93%
+19.40%
415 127 00
+159.46%
+10.63%
PPM 2 Försiktig
-18.02%
+15.42%
+14.06%
375 380 00
+139.92 %
+9.32%
Fritt val 1, Offensiv
-10.93%
+17.68%
+16.43%
386 157 00
+130.23 %
+10.01%
Fritt val 2, Balanserad
-11.03%
+15.32%
+14.56%
366 515 00
+123.07%
+9.46%
Privat / Kapital
-14.15%
+22.35%
+19.04%
299 908 00
+103.17%
+8.60%