Pensionsakuten.net

Det finns en märklig sak med livet; Om du vägrar att acceptera något annat än det bästa, så kommer du väldigt ofta att få det.

 

 
 
 

 

Anpassad sökning

 

 
 
 
 

 

 

Pensionsakutens sida tillhandahåller information och visar hur pensionssystemet är uppbyggt samt hur du kan placera alla dina pengar för din framtida pension.

Pensionsakutens specialite är inom PPM, Avtalspensioner, Folksam - LO samt även privat sparande i Folksam Kapitalförsäkringsfond.

På Pensionsakutens sida kommer det alltid att finnas tips / rekommendationer att tillgå som till stor del helt gratis för all din framtida pension.

Pensionsakutens sida vänder sig till alla för privat bruk, oavsett om du har kort eller lång tid kvar fram till pension. Portföljerna som finns visar hur jag själv valt att placera inom dom olika områderna som finns och där jag valt att ligga i portfölj ett.

Pensionsakutens tjänst är inte att likställa med en rådgivning. Portföljernas sammansättning är vid var tid en följd av mina personliga val, utan hänsyn tagen till individuella risker.

Jag kommer att hålla dig uppdaterad och låter dig själv ta kontroll över dina pengar.

Men jag kan inte garantera att dina pengar skall stiga i värde.

Man bör och skall beakta att all aktie och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust.

Att påbörja ett aktivt fondbyte i någon av Pensionsakutens portföljer för att sedan strunta i att följa rekommendationerna och ligga kvar på fonder man har, är inget att rekommendera.

Uppdateringar av portföljerna och eventuella fondbyten sker den sista varje månad om inget annat anges i nyhetsbrevet.

Var och en ansvarar för hur man väljer att placera sina pengar.

 
 
 
 
Portföljer
juni
2024
PPM 1 Trend
+3.16%
+19.40%
PPM 2 Försiktig
+2.42%
+14.06%
Fritt val 1, Offensiv
+1.86%
+16.43%
Fritt val 2, Balanserad
+1.41%
+14.56%
Privat / Kapital
+1.79%
+19.04%

 

Copyright © 2008-2024