Folksam - LO, Avtalspension

 
 

 

I Tjänstepensionen även kallad Avtalspensionen i så hamnar dina pengar hos AMF i AMF Framtid, traditionell försäkring om du inte gör ett aktivt val. Här trillar det in 4,5 procent i Saf-Lo. Av din årsinkomst - lön du avstår, som betalas in enligt gällande kollektivavtal. Gör du inget aktivt val så hamnar dina pengar i AMF Framtid, traditionell försäkring utan åtebetalninsskydd som är gratis.
Är du osäker på vem som adiministrerar din tjänstepension/avtalspension, så kan du titta här.

 

 
 

Fritt val 1, Offensiv hög risk 0-8 byten / år

Fritt val 2, Balanserad mellan risk 0-4 byten / år

Aktivt förvaltad högriskportfölj med siktet inställt på att få till en genomsnittlig avkastning på cirka 14 procent årligen på sikt. Portföljen kan ha stora svängningar då den kan innehålla väldigt smala fonder, (hög risk) i till exempel ett visst land eller på en specifik marknad. Portföljen följer som oftast trenderna på marknaderna som uppstår och kan innehålla både aktier, värdepapper. Men kan samtidigt ge en bra avkastning på sikt om man sköter sina fondbyten enligt de rekommendationer, tips som ges.

Man bör och skall beakta att all aktie och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust.

Portföljen mellanrisk är till för dig som inte vill lägga ner massa tid på byten och vill ha en bred exponering på olika marknader. Målet är att få till en genomsnittlig avkastning på cirka 10 procent årligen på sikt. Svängningarna kan bli stora över tiden då det läggs färre byten i portföljen. Beroende på börsutvecklingen så kan portföljen även innehålla högriskfonder och även värdepapper till viss del. Men kan på sikt ge en bra avkastning om man följer de rekommendationer, tips som ges.

Man bör och skall beakta att all aktie och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust.

 
 
 
 

Fondbyte  2024-06-30   Inga byten

Genomförda byten 2024   ( 0 )

Fondbyte  2024-06-30  Inga byten       

Genomförda byten 2024  ( 0 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2008-2024