Orange kuvertet, de olika delarna 2024 - 2023

 Pensionen i det orange kuvertet är inte allt!

 

 Dom olika delarna

Allmän pension består av inkomstpension på 18,5 procent och 2,5 procent av dessa går till premiepensionen PPM. Ett slaggs sparande där du själv kan välja hur pengarna ska placeras. En spridd uppfattning är att "pensionerna satsas på börsen" men huvuddelen är alltså vanlig inkomstpension, som inte påverkas av börskurserna.

AP-fonderna förvaltar våra 16 procent i allmän pension och dessa kan du inte placera dem själv. Hur hög inkomstpensionen blir beror på hur hög lön du har, hur många år du arbetar, hur det går för Sveriges ekonomi, hur lönerna utvecklas och hur AP-fonderna lyckas med placeringarna. Hur gammal du är när pensionen tas ut och hur hög medellivslängden är, har också betydelse. För lite intjänade pengar i yrkeslivet kan innebära att man får ansöka om garantipension och man kan även ha rätt till bostadstillägg.

Väljer man själv inte aktivt att placera sina 2,5 procent i PPM så hamnar dom i AP7 Såfa. Fonden är ny för ickeväljarna, med start 2010 i stället för den gamla premiesparfonden. AP7 Såfa erbjuder premiepensionssystemets enklaste sparande. Det är en lösning för dig som inte vill välja och för dig som inte vill lägga ned en massa tid på att göra egna byten i PPM-systemet.

Den genomsnittliga risken över en livstid i AP7 Såfa är som för den tidigare Premiesparfonden. Avkastningen förväntas däremot bli högre, beroende på att risken är högre fram till spararens 55-årsdag. Därefter trappas risken ner för att ge större trygghet på äldre dagar.

Förutom den Allmänna Pensionen får de allra flesta anställda en pension till. Avgiften till den betalas enbart av arbetsgivaren, men man kan även se det som att man avstår lön. Att du ska ha den här pensionen har fackföreningarna och arbetsgivarna kommit överens om i avtal. Därför bukar den kallas Avtalspension och ibland används ordet Tjänstepension, det är alltså samma sak.

De flesta som arbetar har kollektivavtalad Avtalspension som kan skilja sig åt mellan olika grupper. Avtalspension / Tjänstepension, tjänar du in på hela din lön oavsett hur hög den är.

För den som har mycket hög lön kan Avtalspensionen /Tjänstepensionen därför bli större än den allmänna pensionen, som ju bara utgår för lön upp till en viss gräns. De bolag som administrerar detta skickar ut ett brev

På toppen av en pensionspyramid är ditt eventuella privata sparande i T.ex i en kapitalförsäkringsfond, även kallad kapitalspar.

Här tänker de flesta på pensionsförsäkringar. Men hit kan och bör man även räkna med allt sparande som man kan ha nytta av när man går i pension. Inte minst avbetalningar på bostadslån, en viktigare och bättre sparform för många av oss - en det pensionssparande som bankerna vill sälja till oss.

Här kan du få en överblick om din framtida pension!

Funderar du på att börja spara men är lite osäker och inte så insatt vad som passar just dig och vad som gäller för år 2020!

För att få en en bra och relevant information om din framtida pension så anslut dig på min pension. se som är till för dig och mig som tjänar in till pension i Sverige och denna tjänst är helt kostnadsfri.

 

 
 

 

 

Copyright © 2008-2024