PPM - Tips

 
 
 

När det gäller våra PPM-pengar så hamnar dom i AP 7 Såfa dit pengarna går om man inte gör ett aktivt val Fonden är ny för ickeväljarna, med start år 2010 i stället för den gamla premiesparfonden. Detta är premiepensionssystemets enklaste sparande och är fördelaktigt för dig som inte vill välja och heller inte vill lägga ned en massa tid på att göra egna byten i PPM-systemet. Här kan du se avkastningen för ickeväljarnas fond AP 7 Såfa Aktiefond som man har upp till 56 års ålder och som sedan successivt, automatiskt växlar upp upp för dig som har AP7 Såfa till mera värdepapper fram till pension. Det finns även andra alternativ om du inte vill ha AP7 Såfa och kanske vill säkra upp dina pengar genom att välja några av de andra statliga förvaltningsalternativen.PPM Försiktig Medelrisk 0-8 byten /år

 

Portföljen försiktig är till för dig som vill ha en bred exponering, (olika värlsdelar) Passar för dig som inte vill lägga ner massa tid på fondbyten och har en något lägre risk en AP 7 Såfa Aktiefond. Svängningarna kan bli stora över tiden då det läggs färre byten i portföljen. En genomsnittlig avkastning på cirka 12 procent årligen är målet att få till på sikt. Portföljen kan även innehålla högriskfonder och även värdepapper till viss del. Men kan på sikt ge en bra avkastning om man följer de rekommendationer, tips som ges.

Man bör och skall beakta att all aktie och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust.

 
Fondbyte 2024-06-30

Ta bort                                                    

Köp             

Genomförda byten 2024  ( 0 )

 
 
Gör ditt byte här scrolla längst ner, plus byta fonder.
 
Copyright © 2008-2024

Saknar du E -leg / Bank -ID, Mobilt Bank -ID för att kunna genomföra ett byte på pensionsmyndigheten. Här kan du beställa, eller kontrollera vid ett fel.