Kapitalförsäkring

 

Frågorna är många och svåra när man tänkt sig att T.ex. pensionsspara, och vilka risker samt vart man vill placera sina pengar!

Det som är viktigast är att man ska ha möjlighet att kunna påverka sitt sparande om man kanske vill säkra upp till säkrare papper senare i livet. När man påbörjar sitt sparande kanske man väljer att avsätta hundra procent i fonder som bara innehåller aktier.

Se då till att du alltid har möjligheten att kunna värdesäkra (flytta) dina pengar i det bolaget du lagt ditt sparande. Du vill kanske T.ex. välja ha sjuttio procent i säkrare papper, samt bara ha kvar trettio procent i fonder som innehåller aktier när du blir äldre.

Valet var enkelt att just välja Folksam. Detta beror på att hela mitt kapital i Tjänstepension / Avtalspension finns där. Tänk på att ett privat sparande är ett sett att få lite extra pengar när pensionsdagen kommer. Men se noga över hur mycket du kan tänka dig att avsätta, om du har råd och hur tidigt du ska börja. Tänk även på hur aktiv du vill vara i ditt privata sparande!

När man ska börja sitt egna sparande är ju upp till var och en. Samtidigt ska man ha i åtanke att den sammanlagda pensionsutbetalningarna som det svenska pensionssystemet är uppbyggt på i dag, bara ger en pension på cirka 55 / 60 procent av slutlönen!

Vad är då detta!

Att spara i en kapitalförsäkring även kallad kapitalspar är som att spara i fonder, men eftersom det är en kapitalförsäkring betalar du ingen reavinstskatt, men istället en avkastningsskatt när du byter fonder och du behöver inte deklarera för vinsterna. Vid en eventuell kapitalförlust går detta ej att dra av i deklarationen, samt att man ej kan dra av premien man väljer att avstå. Denna fondknutna kapitalförsäkring genom Folksam inkomstbeskattas inte vid uttag när du tar ut dina pengar.

Känner du att ett aktivt sparande i T.ex en kapitalförsäkring inte är något för dig när det gäller privat sparande. Då kan det vara en så kallad kapital traditionell pensionsförsäkring som passar bättre för dig som inte vill vara så aktiv och hålla på med en massa fondbyten, utan få tid över för annat!

Här kan du titta vad som passar dig bäst när du vill börja spara och här kan du se en kalkyl vad ditt sparande kan komma att ge dig extra i pension.

Målsättning

Här ligger ribban högt och målet är att nå årlig genomsnittlig avkastning på 18 procent på sikt. Detta är ett mål, inget löfte! Man bör och skall beakta att all aktie och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust.

Risktagande!

Denna portfölj kan komma att ha ett väldigt högt risktagande då den i mellanåt kan innehålla enstaka fonder. Meningen jag har med denna portfölj är att kunna köpa fonder kontunerligt löpande under månaden om köpläge / säljläge uppstår. Detta görs för att kunna ta del av eventuella stora svängningar, både uppåt och nedåt som kan förekomma.

Portföljens innehåll kommer inte att kunna ses, läggas upp på Pensionsakuten sida då denna portfölj bara finns att tillgå via mail. Detta beror på att det kan komma att ske flera byten på en vecka vid T.ex. en väldigt slaggig börs, vilket ej skulle hålla i längden för mig att lägga upp dessa byten varje gång. Givetvis så kommer det att komma statistik även på denna.

Vad innebär då detta för dig som aktiv sparare?

Det innebär att du som aktiv sparare måste vara väl medveten om att du skall beakta att all aktie och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust. Portföljerns sammansättning är vid var tid en följd av mina personliga val, utan hänsyn tagen till individuella risker. Samntidigt måste du vara bered på att det kan komma att ske flera byten i veckan / månaden, vilket kräver att du håller koll på din mail dagligen. Det kommer såledelse bara att gå ut till dom som vill och inte vara med i nyhetsbrevet.

Att tänka på

I ditt första mail du får kan det T.ex. stå! Köp Folksam penningmarknad, detta trots att börsen går bra. Skulle så vara fallet kan det bero på att vi redan gått in och köpt vissa fonder som gått upp så pass mycket att det kanske inte är någon ide för dig som sparare att eventuellt sälja det du redan har. Men givetvis så bestämmer du det själv om du skall ligga kvar på det du har, eller sälja av detta.

Inbetalningar

Personligen har jag valt att alltid placera kommande inbetalningar i en räntefond då jag personligen är aktiv i mitt sparande. Detta görs endast första gången, om man T.ex. valt ett alternativ som jag, och är aktiv i sitt sparande.

För att ta del av portföljen privat / kapital så kontakta mig så läggs du till på en speciell maillista. Vill du senare ej ha några fler mail så kontakta mig så tas du bort från maillistan.

Var och en ansvarar för hur man väljer att spara och placera sina egna pengar.

 
 
Copyright © 2008-2024