Pensionsakuten

 

Fritt val 1  Hög risk 0-12 byten / år

 

 Fondbyte  2010-08-01  Köp enligt nedanstående 

 Genomförda byten 2010   ( 3 )

Namn

 

Fördelning %

Folksam  Asien

 

20%

HQ Rysslandsfond

 

20%

HQ Indienfond

 

20%

Folksam  A..  Sverige

 

40%

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lägger upp nedanstående fondbyten gällande den gamla Avtalspension.Detta har önskats av en mailvän som ej kunnat byta till fonder fritt val.Man måste ha fyllt 25 år.Uträkningen, avkastningen blir väldigt enkel.

 

 

 

Avtal 1  Hög, medelrisk 0-12 byten / år

 Fondbyte  2010-08-01  Köp enligt nedanstående 

 Genomförda byten 2010   ( 3 )

 

Namn

 

Fördelning %

Folksam  Asien

 

25%

Folksams  USA

 

10%

Folksam LO Sverige

 

50%

Folksam Framtidsfond

 

15%

 

 

 

 

 Fritt val 2  Hög, medelrisk 0-10 byten / år

 

 Fondbyte  2010-08-01  Köp enligt nedanstående 

 Genomförda byten 2010   ( 3 )

Namn

 

Fördelning %

Folksam  Asien

 

20%

HQ Rysslandsfond

 

20%

SKAGEN Glob ...

 

20%

Folksam A..  Sverige

 

40%

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Avtal 2  Medelrisk, Hög 0-10 byten / år

 Fondbyte  2010-08-01  Köp enligt nedanstående 

 Genomförda byten 2010   ( 3 )

Namn

 

Fördelning %

Folksam  Asien

 

15%

Folksam  USA

 

15%

Folksam LO Sverige

 

50%

Folksam Framtidsfond

 

20%